O sboru Apoštolské církve v Uherském Brodě

 img_2222

Zde můžete také shlédnout video, které zachycuje vývoj našeho sboru od jeho založení v roce 1991.

Vznik sboru

Počátky sboru v Uherském Brodě sahají do let 1970, kdy skupinka lidí z Církve Bratrské prožili staro-novou zkušenost s Duchem svatým. Přes útlak a pronásledování ze strany tehdejšího režimu, se na konci roku 1988 zformovalo jádro 10 lidí. Následně přišlo 25.1.1989 k oficiálnímu povolení Apoštolské církve v ČR. Sbor Apoštolské církve v Uherském Brodě byl Radou církve ustanoven 1.4.1991. Společenství se sestává z lidí, kteří jsou jak přímo z Uherského Brodu, tak z okolních měst a vesnic.

Služba ve sboru

Naše služba ve sboru se skládá z několika následujících oblastí:

  • Nedělní bohoslužby

Na našich bohoslužbách Boha uctíváme hudbou a zpěvem, modlíme se a sdílíme o tom, co prakticky zakoušíme v životě v následování Krista a jak Pán Bůh proměňuje naše charaktery. Protože v souladu s Písmem věříme v Boží moc, jsme otevřeni nadpřirozeným Božím darům. Modlíme se za uzdravení nemocných a za naplnění konkrétních potřeb.

  • Pastorace

V této oblasti mohou být lidé uvolněni ze starých návyků, tradic a způsobů myšlení. Lidé nalézají pomoc při řešení různých otázek ve svém manželství, při hledání životního partnera nebo ve výchově dětí. Chceme jim nabídnout konkrétní pomoc s ukončením svých závislostí (gamblerství, alkohol, drogy a jiné).

  • Domácí skupinky

Tyto skupinky jsou společenství 3 – 8 osob. Hlavní cíl skupinek je svědectví přátelům o tom, co Bůh dělá v lidském životě. Dále chceme tímto způsobem zapojit všechny členy do sboru a tak zabránit samotě v jejich životě. Neposledním kladem je také rozvoj charakteru osobnosti a poznání služby či obdarování.

  • Mládež

Mladí lidé jsou zapojeni do mnoha aktivit, skrze které mohou vyjádřit radost z toho, že Ježíš se stal jejich přítelem a rádcem na každý den. Zároveň mají samostatná setkání, kde se mohou sdílet o problematice mladých lidí.

  • Služba dětem

Tak jako dospělí se schází v neděli k bohoslužbě, tak i děti v tomto čase mají svou bohoslužbu. Zde se učí rozvíjet svůj křesťanský charakter formou biblických příběhů, praktické služby a různých her. Pozornost se zde věnuje rozvoji ve čtyřech oblastech lidského života – ducha, duše, těla a mezilidských vztahů.

  • Biblické vyučování

Pro ty, kteří jsou krátce obrácení, máme dostupný studijní biblický materiál, i v podobě elektronických kurzů, kde se mohou seznámit se základy křesťanského učení. Rozvoj znovuzrozeného křesťana umocňuje zakoupení a studium Bible, či další křesťanské literatury. Křesťanskou literaturu máme dostupnou pro všechny věkové generace.

  • Modlitební setkání

Každý křesťan se u nás může zapojit na modlitební setkávání, kde se modlíme za naši vládu, náš národ, místa našeho působení, potřeby lidí a sboru.

  • Misie

Finančně a materiálně podporujeme různé křesťanské projekty:

  • Přednášky na školách (Sexuální prevence, Holocaust a Antisemitismus)

Video upoutávka Stavbního projektu Křesťanského Centra BETANIE

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *