O Apoštolské církvi

Vznik církve Na počátku tohoto století si řada křesťanů po celém světě začala nezávisle na sobě klást otázku, proč jsou tak slabí a málo viditelní v tomto světě, když jim Bůh dal v Bibli tak velká zaslíbení.Jejich vlastní situace jim připadala podobná situaci, v níž byli Kristovi učedníci po jeho ukřižování, kdy se nejistí a Přečíst si víc oO Apoštolské církvi[…]