O sboru Apoštolské církve v Uherském Brodě

  Zde můžete také shlédnout video, které zachycuje vývoj našeho sboru od jeho založení v roce 1991. Vznik sboru Počátky sboru v Uherském Brodě sahají do let 1970, kdy skupinka lidí z Církve Bratrské prožili staro-novou zkušenost s Duchem svatým. Přes útlak a pronásledování ze strany tehdejšího režimu, se na konci roku 1988 zformovalo jádro 10 Přečíst si víc oO sboru Apoštolské církve v Uherském Brodě[…]

O Apoštolské církvi

Vznik církve Na počátku tohoto století si řada křesťanů po celém světě začala nezávisle na sobě klást otázku, proč jsou tak slabí a málo viditelní v tomto světě, když jim Bůh dal v Bibli tak velká zaslíbení.Jejich vlastní situace jim připadala podobná situaci, v níž byli Kristovi učedníci po jeho ukřižování, kdy se nejistí a Přečíst si víc oO Apoštolské církvi[…]